LOOK BOOK

홍익대학교 패션 대학원
패션디자인 전공 패션쇼

MA, Graduate School of Fashion


SHIM JAECHAN
SHIM JAECHAN
YANG SEUNGCHAN
YANG SEUNGCHAN
BU HYERIN
BU HYERIN
CHOI JAEHYUNG
CHOI JAEHYUNG
CHOI KYONGJIN
CHOI KYONGJIN
JEON JAEEUN
JEON JAEEUN
KANG NARAE
KANG NARAE
KIM HYEJUN
KIM HYEJUN
KIM SEOHYEON
KIM SEOHYEON
KWAK YERIN
KWAK YERIN
LEE DOHEE
LEE DOHEE
LEE SUJUNG
LEE SUJUNG
PARK SUNMIN
PARK SUNMIN
PARK YOUNGEUN
PARK YOUNGEUN
KIM CHOHYE
KIM CHOHYE
WUYUTONG
WUYUTONG
XIAO YUYING
XIAO YUYING

COPYRIGHT ©
HONGIK UNIVERSITY TEXTILE ART FASHION DESIGN.
ALL RIGHTS RESERVED.
홍익대학교 섬유미술패션디자인과
위치: 제3강의동(Z3동) 2층 205호
전화: 02-320-1225

홍익대학교 대학원 섬유미술.텍스타일디자인과 / 패션디자인과
위치: 홍문관(R동) 5층 521호
전화: 02-320-1264

홍익대학교 패션대학원
위치: 대학로캠퍼스 교육동 9층 912-1
전화: 02-3668-3707

업무시간 : 월~금 오전 9:00~오후 5:30(동절기 오전 9:00~ 오후 5:00)